Skip to content

Pictura

În ceea ce privește pictura Bisericii „Sfântul Ilie”, unii cercetătorii susțin că aceasta a fost realizată încă din timpul domniei întemeietorului ei,  respectând întru totul Erminia bizantină, alăturându-se din punct de vedere iconografic grupului Pătrăuți, Voroneț și Milișăuți. În
tabloul votiv se remarcă în mod deosebit reprezentarea lui Ștefan cel Mare, ctitorul, a doamnei Maria Voichița, urmată de Bogdan al III-lea și de alții.

Pentru prima dată apare în Moldova, la Biserica „Sfântul Ilie”, tema iconografică „Liturghia îngerească”, întâlnită ulterior la bisericile Mănăstirilor Dobrovăț (1529), „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava (1535), Sucevița (ante 1596) și Dragomirna (cca. 1610).

Atrage atenția, în mod deosebit, Iisus Hristos-Pantocrator, din calota turlei naosului, înconjurat de cetele cerești, lumea spirituală a îngerilor, tronurilor și serafimilor.

Pictura

În decorul iconografic impresionează în mod deosebit desăvârșita armonie a picturii cu arhitectura, sobrietatea atitudinilor și detaliilor personajelor, trăsături fundamentale ale esteticii zugravilor moldoveni din perioada secolelor al XV-lea și al XVI-lea – epoca de glorie a artei moldovenești. Figurile puțin rigide și zvelte conferă imaginii o adâncă trăire spirituală, care transcende spre lumea divină, transfigurare specifică picturii murale din epoca lui Ștefan cel Mare și a lui Petru Rareș.

În încheiere, ca scenă de codă muzicală este Înălțarea Sfântului Ilie la cer în car de foc, tocmai ceea ce preînchipuie Înălțarea lui Iisus Hristos, Dumnezeul creștinătății, la ceruri, cu aceasta împlinindu-se una dintre marile etape ale mântuirii neamului omenesc. În ceea ce privește pictura exterioară, în urma cercetărilor recente s-a constatat că biserica a fost zugrăvită în întregime în exterior, acum păstrându-se doar fragmente de pictură pe latura de sud, în dreptul pronaosului, unde este reprezentată Scara Sf. Ioan Sinaitul, încadrată în benzi verticale, cu motive decorative vegetale.

Pictura

Într-un sobor de sfinți, lângă treptele Scării Sf. Ioan Sinaitul este zugrăvit mitropolitul Varlaam, care binecuvântează Moldova din mijlocul turmei sale, amintind de faptul el a tradus Scara Sf. Ioan Sinaitul în limba română. Înfrumusețată și restaurată în zilele noastre, Biserica „Sfântul Ilie” din Suceava este și va rămâne o aleasă piatră strălucitoare în diadema așezată pe fruntea Moldovei de voievozii noștri. Biruind vremelnicia și transmițându-ne mesajul apărării naționale și al evlaviei străbune, Biserica „Sfântul Ilie”, alături de alte ctitorii voievodale, ne înveșnicește în arta și civilizația creștine universale.

Pictura
Pictura
Pictura